1 maj tal: Jacob Wihlborg

Vänner!

Mölndal är en utvecklande stad, en stad som ska vara till för alla, oavsett stadie i livet. Under många år har utvecklingen funnits till för den äldre generationen, en stad att flytta till när man kanske vill bo i något lite större, där man kan etablera sig. En utveckling av nya bostadsrätter och fokus på attraktivitet. Detta är en bra och behövlig utveckling men nu är det faktiskt de ungas tur.  

De unga är en viktig del av vårt samhälle och är nästa generations arbetare och ledare. Vi behöver ha en stad som också finns till för oss.

I vägen för denna målsättning ser jag främst tre problem. Tillgången till en stark och konkurrenskraftig gymnasieskola, bättre och billigare bostäder för unga, samt ungas inflytande på sin omvärld.

Vad det gäller gymnasieskolan driver och ansvarar Mölndals kommun för krokslättsgymnasiet. Det är en bra och viktig skola inom Göteborgsregionen med viktiga inriktningar för framtiden. Men i dagens samhälle räcker inte det helt och hållet. Vår kommun behöver fler ungdomar som rör sig i stan och som får ett intresse för Mölndal.

För att få hit ännu fler unga till Mölndal är jag glad att vi tillsammans med utbildningsnämnden har ett nytt konceptet, vår nya gymnasieskola Franklins. Med fokus på life science och teknik, är det en viktig del av samhället och formandet av nästa generations ledare. För att få fler unga till Mölndals kommun.

***

Ett annat sätt att göra vår kommun till en attraktiv stad för unga är att ge dem en möjlighet att stanna kvar när de påbörjar sitt vuxenliv. Mölndal ska vara en stad där man kan skapa och forma hela sitt liv.

Som jag nämnde först har Mölndals haft en utveckling av medelstora bostadsrätter som passar bra för personer och familjer i mitten av livet. Detta är inget alternativ för unga som inte kräver det bästa av det bästa eller stora lägenheter. Vi behöver fler mindre bostäder som är billigare antingen i inköpskostnad eller i hyra.

Att flytta hemifrån kan vara ett stort steg. Från att ha bott hemma till att faktiskt flytta och ta hand om sig själv. Det är en stor möjlighet att kunna utveckla sig själv som person och att kunna utveckla sitt liv på sitt eget sätt under sina egna regler. Vi behöver hjälpa våra unga att uppfylla detta och det har vi socialdemokrater planer på att göra. Dessa planer är på gång framåt. Bland annat med instegsbostäder som kommer ligga vid forsåker området, som är mindre lägenheter där kommunen kommer hjälpa till ekonomiskt. Utöver detta kommer det dock behövas flera olika åtgärder. Vill vi visa att vi uppskattar våra unga, ge oss då möjligheten att kunna bo kvar här i vårt vackra Mölndal.    

***

Sist men inte minst är det inflytande. En väldigt viktig fråga framöver är ungas och elevers inflytande på sin omvärld, i den kommunen man lever i. De måste ges en chans att kunna få påverka sin miljö och omgivning som direkt påverkar deras liv, och inte bara känna sig borträknade och inte lyssnade på.

I denna fråga kan jag med glädje säga att jag tillsammans med det Socialdemokratiska partiet vill bidra till att denna negativa utveckling får ett stopp. Under mars månad lade vi i kommunfullmäktige fram motionen om införandet av Mölndals ungdomsfullmäktige.  

Ungdomsfullmäktige i Mölndal är en bra och nödvändig lösning framåt för att engagera fler unga i politiken. Allt fler unga blir engagerade i sin kommun och i sin omvärld och behöver en plattform där de får en möjlighet att utveckla sina intressen. Trots det blir Sveriges partier blir allt mer åldrande och det är väldigt viktigt att partier får fler unga till sina organisationer. Detta är gränsen för demokratins upprätthållande.    

För i vårt samhälle kan vi se ett ökat politikerförakt och en frustration över att det man lovat aldrig genomförts. Detta handlar till stor del om en ovetskap om systemet. På sikt skulle ett ungdomsfullmäktige kunna minska detta förakt som har vuxit fram. De får en insikt att politik tar tid och att det är en viktig del i demokratin att den också tar tid. Ungdomsfullmäktige är därför en viktig del i ökad kunskap för våra framtida politiker.

Mölndal ska vara en kommun för alla: unga, familjer och äldre. En kommun där alla får de möjligheter och den uppskattning de förtjänar. En kommun som ger chansen till våra medborgare att utvecklas till goda och fina Mölndalare

Jacob Wihlborg

facebook Twitter Email