Kontakt

Partiexpeditionen i Mölndal når du lättast via:

E-post
sap.molndal@gmail.com

Telefon
070 – 813 93 40

Brev
Socialdemokraterna Mölndal, Göteborgsvägen 19, 431 30 Mölndal.

Besök
Socialdemokraterna Mölndal, Göteborgsvägen 19, 431 30 Mölndal (4 trappor): bara vid utlyst bemanning

facebook Twitter Email