Företrädare Mölndal

På olika nivåer inom en kommun finns folkvalda och förtroendevalda politiker där de olika nivåerna utgår från kommunens organisation. 

Den del av kommunen som utför mycket av det dagliga arbetet består av tjänstemän och är anställda hos kommunen. De jobbar på olika förvaltningar där de kan ha ansvar för skolfrågor, vård och omsorg, eller kultur och fritid. Över förvaltningen finns det en nämnd bestående av politiker som leder och följer upp arbetet som förvaltningen gör. En nämnd som bereder de flesta frågor är kommunstyrelsen. Den består också av förtroendevalda politiker och är även här kommunalråden sitter. De är den instans som de flesta ärenden går igenom och frågorna bereds i olika utskott. Den sista och högst beslutande instansen som finns i en kommun är  kommunfullmäktige. I Mölndal består den av 61 ordinarie ledamoter som är folkvalda genom de allmäna valen. Hit kommer många frågor och är här som stor del av politiken slås igenom. 

Utöver dessa finns även ett antal kommunala bolag och styrelser där vi har förtroendevalda politiker. 

Till höger kan du navigera dig i de olika kommunala nivåerna för att se mer vad nämnder, styrelse och fullmäktige arbetar (tryck på instansens rubrik) med samt vilka som företräder oss under denna mandatperiod (under företrädare kopplat till varje instans, exkl kommunstyrelsen).  

facebook Twitter Email