Politiker

På olika nivåer inom en kommun finns folkvalda och förtroendevalda politiker där de olika nivåerna utgår från kommunens organisation. Vi har kommunfullmäktige som kommunens högst beslutande organ, vi har kommunstyrelsen som leder arbetet och rapporterar till kommunfullmäktige, sedan har vi nämnder och bolag som har speciella kunskaper och områden de beslutar om.

Här kan du se vilka som företräder oss socialdemokrater i de olika nivåerna:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnder 

Bolag och styrelser

facebook Twitter Email