S Veteraner

Vi är en förening inom Socialdemokraterna i Mölndal som träffas och diskuterar aktuella händelser i vår närhet och omvärld. Vi skriver motioner och gör framställningar om det vi tycker skall förändras till människornas bästa. Vi har föreningsmöten cirka en gång per månad där vi tar upp aktuella politiska händelser som vi tycker berör oss och andra i sin livssituation och som vi gärna vill förändra till människors bästa. Vi gör studiebesök runt om i vår bygd och omgivning för att vidga vår syn på omvärlden och förstå det som händer och sker runt omkring oss. Vi startar studiecirklar i de ämnen som ger oss kunskaper om det som sker runt omkring oss och därmed förutsättningar att förbättra och förändra vår situation i själva livet.

facebook Twitter Email