Organisation

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, eller Socialdemokraterna, är organiserade i arbetarekommuner runt om i landet. Oftast är en arbetarekommun lika med en kommun eller stad. Socialdemokraterna i Mölndal är en egen arbetarekommun.

Arbetarekommunens styrelse

Under arbetarekommunen finns ett antal olika föreningar, till exempel geografiska föreningar. I Mölndal har vi:

Fässbergs S-förening

Lindome S-förening

Kållereds S-förening

Bellas S-förening

I arbetarekommunen har vi även ett antal sidoorganisationer:

Kvinnoklubben Mabel

S Veteranerna

SSU Mölndal

facebook Twitter Email