Bellas socialdemokratiska förening

Bellas socialdemokratiska förening i Mölndal (Bellas S-förening) är en förening som organiserar unga vuxna tjänstemän och akademiker som är medlemmar i Socialdemokraterna i Mölndal. Det innebär att vi vill organisera medlemmar inom fackförbunden som tillhör Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Sveriges akademikers centralorganisation (SACO).

Föreningen ska fokusera på idéutveckling och utvecklingen av framtidens socialdemokrati genom goda samtal om politik. Föreningen ser att värden som öppenhet, transparens, samverkan och digitala arbetssätt är en förutsättning för att kunna engagera nya grupper av medlemmar till Socialdemokraterna i Mölndal.

Vill du bli medlem och engagera dig i Bellas S-förening?
Fyll i vårt medlemsformulär: Bli medlem här! – Bellas S-förening i Mölndal

Har du frågor till föreningen?
Då är du varmt välkommen att höra av dig till föreningen så hjälper ordförande Eric P. Stark dig vidare.
mail: Bella.sforening.molndal@gmail.com
mobilnummer: 0763-19 54 02

Styrelsen

Arbetsutskottet – AU               
Eric P. Stark, ordförande samt kampanj- och aktivitetsansvarig
Tanja Tajic Björkman, vice ordförande
Ayman Fares, kassör och sekreterare

Övriga ledamöter
Emil Forsberg, kampanj- och aktivitetsansvarig samt fanbärare
Cynthia Ichaminya, medlemsansvarig
Erik Hansson, studieledare
Lovisa Häller, studieledare

Valberedning
Tomas Gustavsson, sammankallande

Revisorer
Tomas Gustavsson, ordinarie revisor

facebook Twitter Email