3 miljarder för vård i tid och kortare köer

Vi strävar efter ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att vården finns där när du behöver den. Socialdemokraterna är det parti som vill investera mest i sjukvården. Men vi ser att det måste göras mer för att korta vårdköerna. Därför går vi till val på ytterligare tre miljarder kronor till att kapa vårdköerna.

Sveriges växande och åldrande befolkning ställer allt högre krav på vården. Det är orimligt att var tredje patient väntar längre än vårdgarantins 90 dagar på operation, och var fjärde på ett besök inom specialistvården. Därför går vi till val på ytterligare tre miljarder kronor till att kapa vårdköerna. Det ska ske genom att staten och landstingen gemensamt tar fram en generalplan för vård i tid där det också ställs tydliga krav på landstingen att göra det som behövs för att människor snabbare ska få vård.

Det är genom samarbete och investeringar vi kortar vårdköerna – inte genom privatiseringar och skattesänkningar.

Förslagen i korthet:

3 nya miljarder för att kapa vårdköerna:
– Vi vill ge ett tillskott till landstingen på tre miljarder per år för att korta vårdköerna.
– En generalplan för vård i tid: Huvuddelarna är Vårdens personalförsörjning, Effektivare vårdprocesser och – Bättre lösningar för äldre multisjuka och kroniker.

Tomas Angervik, (S), ledamot av Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland

Tomas Angervik, sjukvårdspolitiker i Västra Götaland tycke det är bra att Socialdemokraterna nu satsar rejält på att korta vårdköerna. Under det Moderatledda styret i Västra Götaland har vårdköerna ökat mest i landet. Tomas tror att nyckel är att satsa på personalen inom vården.

Vården och välfärden kan inte vänta. Det måste bli bättre förutsättningar om vi ska kunna säkerställa framtida personalbehov inom vården. Bra att vi socialdemokrater är så tydliga att valet är en fråga om folkomröstning om vår välfärd. Nu behöver folk bestämma sig hur de vill ha sin framtid, avslutar Tomas Angervik

facebook Twitter Email