Äldredagen 2020

FN:s internationella dag för äldre! Idag är det internationella dagen för äldre. I ljuset av pandemin uppmärksammar FN våra äldres levnadsvillkor och hälsa. De som har byggt vårt land och har lagt grunden för vårt samhällsbygge. Nu är det dags att bygga ett bättre och tryggare samhälle för alla äldre.

facebook Twitter Email