Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Vad vill Socialdemokraterna i kyrkovalet?

Socialdemokratin och Svenska kyrkanVi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla…

Läs mer

Vad är egentligen kyrkovalet?

Mellan den 6:e och 19:one september är det dags! Kyrkovalet sker likt de allmäna valen vart fjärde år. De som är medlemmar i Svenska kyrkan och över 16 år har rösträtt i dessa val. Det man röstar till är tre nivåer. Den första är kyrkofullmäktige vilket är på lokalnivå (församlingsnivå, kan finnas fler församlingar inom…

Läs mer

INFO KYRKOVALET 2021

Kyrkovalet närmar sig och mycket kommer göras för att vi ska kunna få en öppen och hållbar folkkyrka. Vill du läsa mer om valet och vad socialdemokraterna står för kan du klicka dig vidare till: http://smolndal.se/var-politik/kyrkoval2021/ De närmaste veckorna kommer det ske ett antal olika aktiviteter. Nedan hittar du ett urval av de datum som…

Läs mer

Vår bästa kulturminister, Bengt Göransson, är död

Bengt Göransson var kulturminister och utbildningsminister under 1980-talet. Vi som då var lokala kulturpolitiker hade en guldperiod. Vi fick nationellt stöd för en stor satsning på kulturverksamhet – arbetsplatsbibliotek – vill minnas att vi hade 2-3 st i Mölndal – KULF, kultur i förskolan, och Kultur i skolan. Bengt samlade också representanter för kulturnämnderna till…

Läs mer
facebook Twitter Email