Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Tomas Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Mölndal

På tisdag den 3 oktober besöker Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, Mölndal och Forsåkersområdet. Syftet med besöket är att göra ministern uppmärksam på det behov av utbyggd infrastruktur som krävs för att Mölndal ska kunna fortsätta utvecklas i den takt som nu sker. Inte minst ska järnvägens dragning mellan Göteborg och Borås diskuteras. 

Vi ser ju det som en självklarhet att den ska passera Mölndal som i övrigt utgör en stor kollektivtrafikknutpunkt. Det är också viktigt att påtala vikten av att Trafikverkets planering ibland hämmar stadsutvecklingen eftersom den ständigt drar ut på tiden. Vid mötet deltar Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Björn Marklund, stadsbyggnadschef, Patrik Karlsson (S):…

Läs mer
Pernilla Övermark, ordförande

Låt oss skapa en mötesplats i Balltorp!

Nu behöver vi kraftsamla och jobba vidare för att skapa en bra mötesplats i Balltorp. När Balltorps biblioteksfilial övergår till att bli ett renodlat skolbibliotek kommer vi från Socialdemokraterna att jobba vidare för att låta lokalerna där biblioteksfilialen låg bli en mötesplats för olika verksamheter.

Det var inget enkelt beslut att stänga biblioteksfilialen men vi är övertygade om att vi med hjälp av bokbussen kan behålla en del av utlåningen i Balltorp trots det. Vi tror också att lokalen kan utgöra en mötesplats för balltorpsbor och föreningar i framtiden. Hade man däremot lagt ner bokbussen så hade 82 förskolegrupper mist…

Läs mer

Passa på detta utbildningstillfälle!

Vi ska bedriva en effektiv kampanj, både fysiskt och på Internet. Den här kursen vänder sig till er som behöver fördjupad kunskap om hur det går till att bedriva en kampanj på nätet. Kursen har, med hänsyn till de tekniska förutsättningarna, ett begränsat antal platser. Kursen tar 30 deltagare och sker i samarbete med Innovateket AB.

Vi ska lära hur vi bedriver kampanj på nätet, med hjälp av bloggar och via sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, har vi en stor potential att nå många väljare. Det handlar om att presentera våra vallöften, vår politik och våra politiker, och att stärka det socialdemokratiska varumärket. ”Dörrknackning på Internet” är en utbildning som…

Läs mer

S deltog i GRYS familjedag!

I lördags hade GRYS (Gunnebo Ryttarsällskap) anordnat en familjedag på Gunnebo för sina medlemmar. Politiker var inbjudna för att ge svar på de frågor som fanns om GRYS fortsatta verksamhet.

Det var ett trettiotal personer som dök upp denna lite gråkalla höstlördag för att få svar ifrån politikerna. På plats förutom S fanns, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det som var täkt att bli ett samtal mellan politiker och medlemmar blev något helt annat. Efter en inledning av Marie Östh Karlsson (S) och Lennart Wallensäter…

Läs mer
facebook Twitter Email