Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Nämnderna för mandatperioden 2018-2022

På gårdagens medlemsmöte den 3 december gjordes valen av ledamöter och ersättare till Mölndals nämnder. Efter diskussion blev resultatet som följande:

Byggnandsnämnden 2+2  Vice ordf: Lennart Wallensäter Ledamot: Hasse Nygren Ersättare: Kenth Bodin och Magnus Ahlberg Social- och arbetsmarknadsnämnden 2+2 Vice ordf: Bernt A Runberg Ledamot: Anna Maria Saastamoinen Ersättare: Mona Berglund Nilsson och Emil Forsberg Servicenämnden 2+2 Vice ordf: Marita Gustafsson Ledamot: Åsa Jonsson Norvenius Ersättare: Anneli Wiklund och Anette Ek Kultur- och fritidsnämnden 2+2…

Läs mer

Julinsamling mot psykisk ohälsa

Under december kommer Socialdemokraterna i Mölndal och SSU i Mölndal att samarbeta i en insamling till organisationen Sankt Lukas Göteborg/Mölndal

St Lukas är en ideell organisation och är både religiöst och politiskt obundna samt icke vinstdrivande. De hjälper alla människor med psykologi och terapi genom samtal för de som behöver hjälp. Utöver detta arbetar de mycket med ungas psykiska ohälsa. Bland annat använder de överskottet organisationen för till att subventionera samtal för just unga vuxna….

Läs mer

Ny mandat period och nytt styre i Mölndals stad.

Efter valet den 9:e september 2018 har vi ett nytt styre i Mölndals stad. Det visade sig att vi som största parti tyvärr inte kunde samla en majoritet för att fortsätta styra som Majoritet Mölndal. Tillsammans med Vänsterpartiet går vi nu i opposition.

Ny majoritet blir de Grön/blå som består av M, L, C, Kd och Mp. Vi i Majoritet Mölndal har under våra fyra år vid styret haft fokus på att göra verksamheten så effektiv som möjligt. Detta med utmaningarna som fokus. Ett exempel på utmaning som vi haft under mandatperioden är den ström av flyktingbarn som…

Läs mer

En skola till i konkurs

Som barn lärde jag mig, att dela med mig och vara snäll. Jag fick lära mig att tänka på gruppen och samhället. Att varje person är en del i något större, bygga gemensamt och ställa upp för varandra. Mitt Sverige var enat kring tanken om det Svenska välfärdssamhället. Där de rika bidrar lite extra och de svaga blir stärkta. Vi var enade kring tanken om allas lika värde.

Sverige som byggts upp under 1900-talet är inte sig likt. Under 2000-talet får vi ser att välfärden faller sönder, sjukvården har inte resurser, polisen har för få personer i tjänst, brandkåren hinner inte fram i tid, psykisk ohälsa sprider sig längre ner i åldrarna där vi ser barn i skolåren med utmattningssymptom. Familjer som får…

Läs mer
facebook Twitter Email