Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Karin Vedlin

Mölndalsbor blir film och hamnar på kartan!

Karin Vedlin (S), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden är glad att man lyckats få fram pengar för att sätta mölndalsborna på kartan i ett integrationsprojekt.

Under 2016 startade Kultur- och Fritidsnämnden arbetet med att forma ”Mölndals Ungdomsredaktion”. 2017 kommer redaktionen ha utbildat 12 ungdomar i åldern 17-23 år. Ungdomsredaktion har i uppdrag att spegla Mölndal och Sverige med nya ögon. Små korta filmer kommer spelas in där mölndalsbor berättar om sina favoritplatser i Mölndal. 2017 börjar man filma dessa berättelser och därefter börjar…

Läs mer
Marie Östh Karlsson

Fässbergsskolan i Mölndal invigd!

Det är roligt att få börja om från början. Det är som att få inviga ett växthus sa Marie Östh Karlsson (S) när hon invigde den nya Fässbergsskolan.

Det gamla Fässbergsgymnasiet är numera ombyggt till en modern 4-9 skola. Där det nu går 500 elever. Till hösten som kommer elevantalet öka till 600 elever. När det gäller det yttre så har stora asfaltsytor ersatts med konstgräs och lekytor. Invändigt har salar renoverats och arbetsmiljön för både lärare och elever har förbättrats. Den officiella…

Läs mer
Ove Dröscher

Dags för ”Rätt till heltid” inom äldreomsorgen i Mölndal !

Ove Dröscher, ordförande i Arbetsgivar- och organisationsutskottet ser nödvändigheten av att driva frågan om rätt till helhet för anställda inom äldreomsorgen!

I Mölndals-Posten fanns det en insändare för någon vecka sedan som ställde frågan om inte Mölndal ska införa ”Rätt till heltid”. Nu kommer beskedet från Socialdemokraterna och Ove Dröscher. Frågan om rätt till heltid kommer att hamna högt på dagordningen i budgetarbetet. Frågan har diskuterats och delvis utretts sedan S tillsammans med partierna i Majoritet…

Läs mer
Jan-Erik Lindström

Här är S namnen till fullmäktigelistorna i kyrkovalet

I höst är det kyrkoval. Då ska nya personer väljas till de kyrkliga församlingarna runt om i landet. I Mölndal har vi två sådana församlingar. Vi har Mölndal och Lindome pastorat och Jan-Erik Lindström, kyrkovalsansvarig för S i Mölndal, är glad att listorna är klara.

Mölndals pastorat omfattar församlingarna Stensjön, Fässberg och Kållered och Lindome pastorat omfattar Lindome församling. I dessa pastorat ska kyrkofullmäktige väljas, på samma sätt som vi i ordinarie val väljer personer till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har en fullmäktigelista för respektive pastorat. Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt…

Läs mer
facebook Twitter Email