Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Ny stadshuspark i Mölndal måste också målsamordnas!

En heldag med temat målsamordning för chefer och politiker i Mölndals stad gav svar på var vi befinner oss på den gemensamma resan mot Mölndals stads vision 2022.

Målsamordning är viktigt för att staden ska uppfylla de politiska mål och visioner som fullmäktige antagit. Det handlar om att öka förståelsen för pågående gränsöverskridande samarbeten i målarbetet. Både mellan förvaltningar, men också med andra myndigheter. Det handlar också om att öka kunskapen om vissa omvärldsförhållanden. När den nya Majoritet Mölndal tog över efter valet…

Läs mer
Pernilla Övermark

Nej, vi har inte längre dålig hygien, pest, digerdöd och dåligt vatten.

I Sverige har vi arbetat med folkhälsofrågor sedan 1100-talet. Och vi har kommit oerhört långt. Nu sätter vi fokus på framtiden och helt andra frågor. En växande psykisk ohälsa talar sitt tydliga språk. Sjuktalen är höga. (Vi skulle behöva komma ner från dryga 10% till ca 7%)

Stressade föräldrar och unga kvinnor som inte ”håller ihop”. I stadens ”mål 2” finns de olika nämndernas mål kopplade till målet om hälsa och trygghet. Och det vi närmast måste fokusera på är insatser för kvinnors psykiska hälsa. Stadens ”mål 6” handlar om barns livsvillkor och skolgång. Och här är utmaningen de barn som inte klarar…

Läs mer

Det minglades på årsmötet!

Här kan du se mingelbilder från Socialdemokraternas årsmöte i Mölndal. Mycket folk på plats, bra diskussioner och en hel del mingel!

Det var tätt med folk när Socialdemokraterna Mölndal höll sitt årsmöte och fastställde listorna till kyrkovalet. Hans Pettersson var årsmötesordförande och lyckades hålla ordning på mötet. Innan mötet startade hölls en tyst minut för de kamrater som lämnat oss. Kaj Johansson och Lars-Axel Karlsson nämndes särskilt. Det minglades en hel del i början och Arbetarekommunens…

Läs mer
SIFO

28,7% för S i Sifos senaste väljarbarometer!

Här kan du lyssna till Sifos opinionschef, Toivo Sjörén, när han förklarar varför det går så dåligt för moderaterna. Sifos väljarbarometer med mer djuplodande siffror hittar du på Sifos hemsida!

Här kan du läsa hela Sifos väljarbarometer för mars 2017

Läs mer
facebook Twitter Email