Dags för ett nytt badhus i Mölndal!

Socialdemokraterna i Mölndal vill bygga ett nytt badhus på Åby och samtidigt komplettera bandybanan med väggar och tak!

Vi ska utveckla hela Åby fritidsområde genom att bygga ett nytt badhus. Flera partier i Mölndal vill renovera det gamla badet, inte minst Liberalerna och Moderaterna är förespråkare för det. Problemet är att underhållet på det gamla badhuset är så eftersatt att det inte längre är någon idé att lappa och laga. Det kostar helt enkelt mer än det smakar. En ytterligare renovering löser inte problemet mer än på kort sikt.
Vi föreslår därför att man bygger ett helt nytt modernt badhus i Mölndal.

Det är viktigt att försöka hitta en lösning för MASS så de kan bedriva sin verksamhet under tiden det nya badhuset byggs.

Vi socialdemokrater vill också bygga en bandyhall över befintlig bandybana som skapar betydligt bättre förutsättningar för issporterna i framtiden. Att göra detta samtidigt skapar goda möjligheter för en effektivare och bättre miljö, ekonomi och ger framtida driftsfördelar.

Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande

– Jag hoppas att vi snart kan fatta ett beslut om att starta bygget av en ny simhall, inget blir bättre av att vi väntar, säger Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Det gamla badet får hållas stängt, endast vissa delar kan vara öppna, och ju längre vi väntar ju mer riskerar vi att ytterligare åtgärder måste göras vilket kostar ännu mer, avslutar Marie Östh Karlsson.

facebook Twitter Email