Emil Forsberg

Emil Forsberg trivs på ”BommA”

Emil Forsberg skriver om Bommersviksakademien och glädjen och nyttan av att vara en del av framtidens folkrörelse och framtidspartiet Socialdemokraterna.

Det har gått ett år sedan jag och 100 kamrater lämnade ett Bommersvik där min och många andras resa börjat på allvar.
Bommersvikakademien är en utbildning för framtidens unga ledare inom arbetarrörelsen som socialdemokraterna, SSU och LO samkör med fokus på bland annat praktiskt ledarskap, personlig kommunikation och opinionsbildning. Årets deltagare är 6:e årets och i år var vi utöver det, nästan 100 stycken deltagare från de tidigare fem åren som slöt upp för att följa årets slutseminarium som en del av avslutningen på Bommersvikakademien, men som också är början på framtidsbygget!

Min vistelse startade med ett seminarium om vilka utmaningar Sverige står inför år 2035. Där fick jag bland annat diskutera mina tankar och idéer med vice ordförande i försvarsutskottet. Vi hade väldigt bra diskussioner och många tankar kring detta och var överens om att trygghet och stabilitet är frågor som vi definitivt måste arbeta vidare med.

På det andra seminariet fick vi bland annat se hur Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna skiljer sig åt i ålder på förtroendevalda och i lön. Vilka de rikaste och fattigaste kommunerna är i Sverige idag jämförelse med några år tillbaka samt hur jämställdheten ser ut inom vissa branscher. Siffrorna var många gånger skrämmande och obekväma men visar också på att vi har utmaningar från central till kommunal nivå, att vi måste bli bättre på att sprida förtroendeuppdragen så att alla åldersgrupper är representerade  men även ur ett mångfaldsperspektiv.

Socialdemokratin är det parti som Sverige behöver för att växa, både idag men också imorgon eller år 2035. Den här helgen har återigen fått mig att inse det och med all kompetens och olika erfarenheter dessa unga och drivna människor kommer bära med sig in i vår rörelse ger en sådant framtidshopp.
Och slutligen måste jag citera Andrea Törnestam, förbundssekreterare på SSU som sammanfattade det så bra om vad den här helgen handlade om: ”Vi må vara framtiden, men vi är banne mig också nutiden!”

Emil Forsberg

facebook Twitter Email