En budget för samhället

Det här är en budget som bygger samhället starkare med reformer för fler i arbete, en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, bättre miljö och en ambitiös klimatomställning som alla, i hela landet, kan vara med på. Vi ökar också resurserna till trygghet och säkerhet.
 
Av välfärdsmiljarderna för att stärka den kommunala välfärden har Mölndals kommun under de senaste 5 åren fått ett statligt tillskott på 66,7 miljoner kronor. Från och med 2020 höjs tillskottet med ytterligare 23,3 miljoner kronor. Det innebär att den socialdemokratiskt ledda regeringen har stärkt välfärden i Mölndal med 90 miljoner kronor. Det motsvarar ca 180 anställda inom skola, barnomsorg och äldreomsorg som annars inte hade varit anställda.
 
V har också stärkt ekonomin för Mölndals pensionärer. I Mölndal bor ca 11.000 som är över 65 år. Av dessa har 96 procent fått sänkt skatt sedan 2014. I genomsnitt har den som är över 65 år och bor i Mölndal fått 678 kronor per månad i sänkt skatt jämfört med 2014. 3348 pensionärer i Mölndal får från nästa år höjt grundskydd (garantipension och bostadstillägg) som i genomsnitt innebär en förstärkt disponibel inkomst med 234 kronor per månad. Vi gör även en annan riktad insats till äldre, för Mölndals del innebär det 3,2 miljoner kr till bättre vård och omsorg för personer med demens samt för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Vi kommer aldrig acceptera att människor skjuts på öppen gata, att pensionärer inte får pengarna att räcka till och att unga som mår dåligt inte får hjälp i tid. Därför måste vi bygga samhället starkare och det gör vi i den här budgeten.

Aylin Fazelian
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna

facebook Twitter Email