En budget för vanligt folk!

Onsdag den 17 november beslutades Mölndals budget för 2022 - 2024. Vi är tydliga! Socialdemokraterna vill ha en budget för alla Mölndals medborgare.

Vi socialdemokrater fortsätter arbetet för minskade klyftor i samhället. Trygghet, jobb, välfärd och miljö är några av våra viktigaste frågor. Vi vill skapa förutsättningar för ett meningsfullt, fritt och tryggt liv i Mölndal.

Tryggheten måste stärkas! På många ställen känner sig våra medborgare otrygga. Mölndals bro och centrum är två exempel på platser där människor undviker bland annat för den dåliga belysningen. Vi socialdemokrater vill att alla ska känna sig trygga, oavsett var man är i vår kommun. Vi vill därför stärka trygghetsarbetet i Mölndal genom att satsa 6 miljoner över en treårsperiod. Vårt samarbete med polisen är gott och ska fortsätta. Arbetet med Medborgarlöftet ska utvecklas. Vi vill även anställa en ny fältassistent, även detta finns med i budgeten.

Vi vill ha mer personal i både förskolan och skolan. Extra stöd ska erbjudas till de elever som behöver det, så tidigt som möjlig i utbildningen. Utbildningskvaliten ska också öka genom att satsa på ökad kompetens. Det ska vara utbildade lärare, förskolelärare och barnskötare som möter våra barn och unga.

Mölndal ska vara Sveriges bästa arbetsgivare. Rätten till heltid ger en ökad trygghet för den enskilde personen och en lön som det går att leva på. Vår budget rymmer ett uppstartsarbete för heltidsanställningar.

Utöver detta satsar vi även 2 miljoner på bättre mat i våra skolor. Vi vill sänka avgifterna för kulturskolan för 500 tkr, alla ska ha rätt till kultur oavsett storlek på plånboken. Unga och äldre ska få bättre möjligheter att transportera sig. Vi satsar på både seniorkort och fritdskort för unga. Sport är en viktig del av folkhälsan. I vår budget vill vi se satningar på både ridsporten och investeringar i en ny isstadio.

Med vår ideologiska övertygelse väljer vi att lägga mer medel till att stärka våra gemensamma verksamheter. Vi vill på ett ansvarsfullt sätt hantera våra gemensamma skattemedel samtidigt som vi levererar god service och kvalitet till medborgarna.

Socialdemokraterna Mölndal

facebook Twitter Email