En skola till i konkurs

Som barn lärde jag mig, att dela med mig och vara snäll. Jag fick lära mig att tänka på gruppen och samhället. Att varje person är en del i något större, bygga gemensamt och ställa upp för varandra. Mitt Sverige var enat kring tanken om det Svenska välfärdssamhället. Där de rika bidrar lite extra och de svaga blir stärkta. Vi var enade kring tanken om allas lika värde.

Sverige som byggts upp under 1900-talet är inte sig likt. Under 2000-talet får vi ser att välfärden faller sönder, sjukvården har inte resurser, polisen har för få personer i tjänst, brandkåren hinner inte fram i tid, psykisk ohälsa sprider sig längre ner i åldrarna där vi ser barn i skolåren med utmattningssymptom. Familjer som får flytta runt dag för dag, natt för natt, för att kunna lösa tak över huvudet.
Idag finns en stark rörelse som arbetar efter filosofin om “ Privatisering, att göra marknaden fri, för att kvaliteten ska blir bättre” och att detta ska lösa våra problem som vi alla ställs inför varje dag. Men trots att det redan har blivit flertalet skattesänkningar och privatiseringar, ser vi skolor som går i konkurs.

Det är med sorg jag mottar beskedet om att ännu en skola ansökt om att gå i konkurs den 24 oktober 2018.
Frågor som jag direkt får upp i mitt huvud:
-Hur blir det med provet som skulle vara nästa vecka?
-Hur ska de gå för alla dessa elever och lärare som står inför en osäker framtid?

Vi som samhälle ska stärka dessa individer, inte förstöra deras drömmar och försörjning. När Sverige gjorde valet att nedmontera skolan, gjorde vi ett stort fel. Vi tog bort säkerheten och tryggheten.

Enligt Proposition 1991/92:95. Valfrihet och fristående skolor – Marknadskrafterna skulle också tvinga skolorna att ta större hänsyn till elevers och föräldrars behov”
Men enligt mig avlöser katastroferna varandra medan vi står handfallna.

Som Lärarnas Riksförbund skriver själva 2018-05-16 på deras hemsida – “det fria skolvalet tenderar att bidra till en ökad segregation och försämrad likvärdighet i verksamheterna. Detta kan i sin tur vara en delförklaring till de svenska elevernas försämrade resultat i internationella mätningar av elevprestationer. Studier visar att en likvärdig skola är till fördel för alla elever, högpresterande såväl som de som har svårigheter med sin skolgång.”

Hade vi idag haft pengarna, som lagts på att finansiera skattesänkningar, hade vi haft kvar personalen som fick lämna sina jobb på grund av besparings kraven som finansierade skattesänkningarna och gav dom rika mer i plånboken.

Men nu är vi i en situation som inte längre är hanterbar,
Landet Sverige som vi känner till som ett välfärdsland, med trygghet och solidaritet, klarar inte av utmaningarna inom välfärden.

Alla kan göra fel. Det gäller att kunna erkänna att det blev fel. Jag uppmanar Alliansen att erkänna att det blev fel. Det är dags att tänka om, gör skolan säker och trygg igen. Vi Socialdemokrater kommer att göra vårt yttersta, för en bättre skola.

Utan solidaritet byggs inga broar, utan murar.
Låt aldrig ett människoliv få en prislapp, våra barn är ingen handelsvara!

Svenska folket har gjort sin röst hörd i valet. Nu är det dags att bygga Sverige, där alla är lika värda!

Emil Forsberg
Socialdemokraterna Mölndal

facebook Twitter Email