Frihet, Jämlikhet, Solidaritet och Alla människors lika värde

Femte delen av vår serie att vara fritidspolitiker i Mölndal: Martina Enghardt

Sedan januari 2019 kan jag kalla mig för fritidspolitiker i Mölndals kommun. Det var då jag började som ersättare i Utbildningsnämnden för Socialdemokraterna. Där sitter jag tillsammans med Therese Aronius och Jacob Wihlborg.

Även om uppdraget bara har börjat är det väldigt roligt och det är intressant att kombinera politikerbiten av skolan med att jag till vardags är lärare på ett gymnasium i Kungsbacka. Det är mycket nytt, och en hel del att läsa in sig på. Men väldigt viktigt och lärorikt. Hittills trivs jag bra i rollen som politiker, och tack vare mitt yrke och mitt intresse för skolfrågor har jag mycket att bidra med.

Men varför har jag då valt att engagera mig politiskt och varför är jag socialdemokrat? Svaret är enkelt och står och finna i vår ideologi: Frihet, Jämlikhet, Solidaritet och Alla människors lika värde. Jag vill förändra vårt samhälle och vara med och påverka. Jag vill inte bara sitta hemma och klaga över saker som inte fungerar utan jag vill göra något åt det. Jag vill stå upp för demokratin och utnyttja mina rättigheter till fullo för att få världen bättre.

Frihet – frihet att uttrycka sina åsikter. Frihet att leva ett gott liv. Frihet från förtryck.

Jämlikhet – alla ska ha samma förutsättningar att nå sina drömmar. Det ska inte bero på föräldrars plånbok eller något annat. Klassskillnader ska utjämnas inte öka.

Solidaritet – vi behöver ställa upp för varandra. Samhället behöver stötta upp när individen behöver hjälp. Men som medmänniska behöver vi stötta och hjälpa varandra också. Det är kall värld där vi inte bryr om varandra.

Alla människors lika värde – det finns en del människor därute som vill göra skillnad på folk och folk. Men det spelar ingen roll vilken bakgrund vi har, vem vi är. Alla är lika mycket värde, ett lika högt människovärde. Det är grunden i demokratin.

Vill du också stå upp för de här värderingarna? Då tycker jag att du, om du inte redan är det, ska bli medlem i Socialdemokraterna och engagera dig. NU! Vi behöver bli fler som står upp för demokratin och alla människors lika värde.

Martina Enghardt

facebook Twitter Email