Grön/Blå samverkan och Sverigedemokraterna valde att lägga ut Lackarebäcks äldreboende på entreprenad

Vård- och omsorgs förvaltningen kommer nu att hålla en upphandling.
Då faktaunderlaget på Kommunstyrelsens sammanträde inte var tillräckligt för att vi skulle kunna ta ett informerat beslut ansåg vi att ärendet skulle återremitterats eller avslås. Då Grön/blå samverkan tillsammans med SD och trots brist på faktaunderlag biföll förslaget reserverade vi oss mot detta.
 
Det är ingen hemlighet att vi Socialdemokrater var emot att detta boende skulle läggas ut på entreprenad. Men med det undermåliga beslutsunderlaget blir vi rädda på riktigt. Där fanns inte underlag nog för att ta ett säkert beslut. Detta synliggör att majoritetens ideologi står över säkerhet och förnuft. Med tanke på att det handlar om människor som ska ha den bästa vård och omvårdnad borde vi kunnat förvänta oss ett ordentliga underlag.
 
Exempelvis borde vi fått ta del av en risk- och konsekvensanalys. Det är jätteviktigt att en sådan gör. Är den ens gjord? Vi ser flera risker med att Lackarebäcks äldreboende läggs ut på entreprenad. Först och främst har vi de boende (brukarna) som nu inte har en tillstymmelse till valfrihet. Sedan har vi de anställda. Dessa som vi är arbetsgivare för. De som valt ett kommunalt boende att jobba på.
 
Det känns inte klokt. Inte idag när undersköterskor är ett bristyrke och där vi nästan har en dödfödd rekrytering. Vi som arbetsgivare borde agera så att vi får behålla vår personal och att fler söker sig till oss. Vi vet också att lönerna är lägre för de privatanställda. Detta tillsammans med lägre bemanning skapar inte god kvalitet i längden. Det får konsekvenser för de vilka vi är till för.
 
Vi har i Mölndal sett två misslyckade exempel på övergångar från kommunala boenden till entreprenader. I båda fallen har boendena tagits tillbaka till kommunen. Detta på grund av brister. Vi vet att chefer och personal på Lackarebäcks äldreboende länge kämpat med svårigheter.
Arbetet har gett resultat och boendet börjar vändas på rätt köl.
Då kommer detta! Vi vill också betona protesterna från många brukare, deras anhöriga och personal.
 
Vi ville att Mölndals äldsta och största boende skulle förbli i kommunal regi.
Vi reserverade oss mot beslutet tillsammans med Vänsterpartiet.
 
Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
facebook Twitter Email