Jan-Erik Lindström

Här är S namnen till fullmäktigelistorna i kyrkovalet

I höst är det kyrkoval. Då ska nya personer väljas till de kyrkliga församlingarna runt om i landet. I Mölndal har vi två sådana församlingar. Vi har Mölndal och Lindome pastorat och Jan-Erik Lindström, kyrkovalsansvarig för S i Mölndal, är glad att listorna är klara.

Mölndals pastorat omfattar församlingarna Stensjön, Fässberg och Kållered och Lindome pastorat omfattar Lindome församling. I dessa pastorat ska kyrkofullmäktige väljas, på samma sätt som vi i ordinarie val väljer personer till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har en fullmäktigelista för respektive pastorat. Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren.

Här är namnen på de som ska representera S i Mölndal och Lindome pastorats kyrkofullmäktige.

Förslag till Kyrkofullmäktigelista Lindome Pastorat 2017.
Stig-Ove Dahlgren​
Eva Johansson ​
Fredrik Nordwall​
Ulla – Britt Thor​
Magnus Ahlberg
Marita Gustavsson​
Meikel Garnebratt​
Katrin Hakopian​
Jan-Åke Johansson​
Karin Garnebratt​
Kenth Bodin​
Svea Andersson​
Tomas Angervik​
Anneli Wiklund​

Förslag till Kyrkofullmäktigelista Mölndals Pastorat 2017.
Jan-Erik Lindström
Gun Kristiansson
Ingemar Malmberg
Birgitta Johansson
Harri Ikonen
Elisabeth Andersson
Jonny Blomgren
Marie-Louise Lindholm
Royne Borgvall
Jan Herbertsson
Hasse Nygren
Bengt Odlöw
Pernilla Övermark
Karin Vedlin
Ove Dröscher
Helen Ljungström
Sarah Hallin
Lars-Erik Möse
Solveig Hallin

facebook Twitter Email