Hösten med S-Veteranerna

Vi S-veteraner engagerar oss gärna i många politiska frågor.

Nu i år är det många stora olösta problem som gäller oss äldre. Vi vill därför i höst bjuda in till några möten för att diskutera just dessa.

Huvudrubriken blir: Har vi råd med Framtiden? Magdalena Andersson tog upp frågan i Almedalen i år. Hur klarar vi framtidens äldreomsorg? Vi blir allt äldre och vi har redan stor brist på personal.
Hur ska vi ha råd med bättre pensioner till de som inte har jobbat länge eller med för låg lön? Samtidigt som vi blir fler äldre, är det färre i aktiv ålder. Sista frågan: Hur och var ska vi bo i framtiden? Var bygger man mindre inte alltför dyra bostäder som passar äldre T ex. med hiss i högre hus, med busshållplats och servicebutik inom räckhåll? Att lösa de här problemen kostar pengar, vilket Magdalena redan påpekat. Om vi inte klarar finansieringen är det risk för högre privata kostnader som kommer att drabba många hårt.

Så ni är alla varmt välkomna att diskutera de här frågorna med oss! Och vi fortsätter gärna samtalet på ett Arbetarkommunmöte. Kanske med någon inbjuden sakkunnig politiker. S-Veteranerna har möten följande dagar i höst:

  • TORSDAG 12 SEPTEMBER KLOCKAN 10.30 Folkets Hus Mölndal HAR VI RÅD MED FRAMTIDEN?
  • TORSDAG 10 OKTOBER KLOCKAN 10.30 Folkets Hus Mölndal HAR VI RÅD ATT BO I FRAMTIDEN?
  • TORSDAG 7 NOVEMBER KLOCKAN 10.30 Folkets Hus Mölndal HUR VILL VI BO I FRAMTIDEN?

Med hälsning från S-veteranerna genom Ann-Marie Ebbesson

facebook Twitter Email