Tomas Angervik

Inför ROT-avdrag för hyresrätten!

Socialdemokratin måste lyfta hyresrätten och allmännyttan, skriver Tomas Angervik från Mölndal och Janette Olsson, Stenungsund inför den socialdemokratiska partikongressen som drar igång på lördag. Artikel har varit publicerad i Expressen/GT.

Bristen på bostäder är akut i Sverige och även i Göteborgsregionen. Vi stoltserar i dagarna med att vi brutit miljoninvånattalet. Göteborgs stad har fått 124 000 fler invånare sedan 1990. Men bara cirka 39 000 bostäder har tillkommit under den tiden. Vi har på många håll i landet långa köer till hyresrätter. Det kan vara svårt att flytta till nytt jobb eller studier pga bostadsbristen. Det kan också vara svårt att bo kvar när hyresrätten renoveras och hyran höjs.

Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2030. Befolkningsökningen prognostiseras vara som högst år 2017-2020 med en befolkningsökning på mellan 23-27 000 invånare per år. Inkomst, utbildningsnivå och utanförskap speglar och är synlig när vi ser på hur vi bor idag. Politiken har gynnat – och missgynnar – våra hem utifrån om vi hyr eller äger vår bostad.
Så ska vi inte ha det för samtidigt har hyresrätten alltid varit ryggraden i vår bostadspolitik och vi värnar den i Socialdemokraterna. Vi vet att utanförskap och segregation är förödande för ett samhälle.

Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt. Enligt en rapport från Boverket flyttar minst 25 procent av hyresgästerna i och med ombyggnad. De har inte längre råd att bo kvar i sina hem.
Det finns en ekonomisk obalans mellan olika boendeformer. Den obalansen innebär att hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med bostadsrätt och ägt småhus. Detta konstateras bland annat i Bostadsbeskattningskommittén (SOU 2014:1).

Missgynnandet handlar i huvudsak om fyra faktorer: avsaknad av ROT-avdrag för hyresrätter, slopat investeringsstöd och bibehållen fastighetsskatt. Boende i egnahem har dessutom möjlighet att göra ränteavdrag för sina bostadslån. En nybyggd hyresrätt beskattas hårdare än en jämförbar bostadsrätt eller villa. En nybyggd hyresrätt betalar 2 000 kronor mer per månad i olika skatter och avgifter.

Vi har skrivit en motion om detta till Socialdemokraternas partikongress och vill ha bifall för att införa jämlik beskattning av hyresrätten i jämförelse med övriga boendeformer, alltså ”neutralitet i beskattning av boendet ska uppnås”.

Detta beslutades redan på S-kongressen 2013 men föga har hänt. Vi ser också att man med fördel kan införa rotavdrag till hyresrätten på samma sätt som övriga boendeformer. Vi behöver på allvar i Socialdemokraterna lyfta hyresrättens villkor och samtidigt ge allmännyttan ny energi i Sverige.

Janette Olsson
Tomas Angervik

facebook Twitter Email