Kommunstyrelsen kompletterar yttrande om bergtäkt i Kållered!

Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, förklarar i en insändare om varför man kompletterar Miljönämndens yttrande till Mark- och Miljödomstolen gällande bergfästen i Kållered.

Svar på insändare från Samrådsgruppen för närboende och fastighetsägare i Kållered.

När Kommunstyrelsen nu skickat in sitt svar till Mark- och Miljödomstolen gällande bergfästen i Kållered är detta ett komplement. Kommunstyrelsen ”kör” inte över sin Miljönämnd men har kompletterat frågan med ytterligare perspektiv.

Kommunstyrelsen påtalar i sitt remissvar att en fortsatt hållbar tillväxt är av stor betydelse för Göteborgsregionen. Kommunstyrelsen anser att Mark- och Miljödomstolen därför inför sitt beslut också måste säkerställa tillgång till material för viktiga pågående och framtida byggprojekt.

Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Bergtäkten i Kållered har ett i det regionala perspektivet ett gynnsamt geografiskt läge, berg av mycket hög kvalité och är en av få med egen järnväg.
En stängning kan att leda till behov av ny bergtäkt samt ökade lastbilstransporter av material vars samlade miljöpåverkan måste vägas mot en fortsatt drift av bergtäkten i Kållered.

Miljönämnden i Mölndal är egen myndighet och svarar naturligtvis i eget remissvar till Mark- och Miljödomstolen. Kommunstyrelsen vill med sitt svar ge ytterligare perspektiv på frågan där man också väger in det regionala perspektivet. Både Miljönämnden och Kommunstyrelsens svar skickas till domstolen som sedan kommer att fatta det slutgiltiga beslutet.

Marie Östh Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email