Kulturhus i Forsåker

Vi vill bygga ett nytt kulturhus i Forsåkersområdet som kan användas till konserter, konstutställningar, dans, föreläsningar och mycket mer. Här kan du följa med in i det nya kulturhuset genom den 3D film som vi har skapat, då kan du få en bild av hur det kan se ut i framtiden.

Vi vill bygga ett nytt kulturhus i Forsåkersområdet som kan användas till konserter, konstutställningar, dans, föreläsningar och mycket mer. Vi vill utforma kulturhuset så att det blir en markör i området och knyter an till den historia som finns i området med papperstillverkning. För att klara det har vi tagit ut svängarna rejält som du kan se i denna broschyren. Forsåker är ett levande kulturarv. Området runt de sparade industribyggnaderna, har fortfarande kvar sin historik av papperstillverkning. Genom att lägga till ett element som fått sin inspiration av papper, lever minnet kvar.

Kulturhusets placering är central i området. Nära busshållplatsen
och nära den damm eller vattenspegel som finns i området. Det innebär också att man från kulturhuset får en entré direkt ut på vattentorget. Med en sådan placering hamnar även kulturhuset centralt i staden och nära den stora kollektivtrafikknutpunkt som finns.

Interiören i det nya kulturhuset har stora utrymmen, högt i tak, och höga fönster med ljusinsläpp. I butiken kan du köpa lokalt konsthantverk och souvenirer från pågående utställningar. Det finns också möjlighet att ta en fika, eller köpa lite mat.

I vår folder kan du läsa lite mer, du kan även ta del av vilka möjligheter huset har interiört samt se på kartan var i området huset är tänkt att ligga.

Ladda ner folder här, den är i PDF-format!

facebook Twitter Email