Miljönämnden – våren 2019

Det har varit en spännande vår för oss i Miljönämnden. Vi har ihop med förvaltningen varit iväg till Borås för få se deras avfallsanläggning Sobacken och samtidigt fått chansen att lära känna varandra och få större inblick i vad miljöförvaltningen faktiskt gör. Det har varit mycket fokus på att nämnden ska få utbildning vilket har varit lärorikt och uppskattat.

Under våren har det varit några intressanta ärenden och vi har bland annat tagit beslut om riktlinjer för fortsatt arbete med miljömål nr 5 som berör förorenade områden. Där var nämnden överens om att det är viktigt att vi strävar efter att uppnå vårt mål samtidigt som vi i första hand inte vill riskera att försätta privatpersoner som haft verksamhet i de förorenade områdena i existensminimum. Deponiverksamheten i Dvärred är ett annat projekt engagerat och som återkommer nu till hösten. Miljöförvaltningen har valt att varken tillstyrka eller avstyrka ansökan från Viavest AB om att anlägga och bedriva en deponi som omfattar 1 540 000m3, medan vi har ställt oss kritiska till förslaget. Exakt hur det kommer att bli återstår att se.

En av de största frågorna har varit den nya motorcrossbanan för MK Pionjär som har väckt mycket uppmärksamhet. Där har ansökan ändrats till att endast omfatta elfordon och nämnden ser positivt på den utveckling som har skett.

Under hösten kommer fler stora ärenden att tas upp, bland annat Lindome Logistikpark som miljöförvaltningen är väldigt kritisk till. Bland annat ifrågasätts syftet med planen då det kan förväntas att ta 7–15 år att bryta det berg som behövs innan man kan påbörja byggandet av själva logistikparken. Dessutom skulle logistikparken påverka flera viktiga miljöaspekter. Hur ärendet kommer att tas upp i nämnden är dock ännu inte helt klart. Med andra ord lär det bli en händelserik höst för oss i miljönämnden.

Arina Ljung
Vice ordf. Miljönämnden

facebook Twitter Email