Mitt första maj: Solveig Hallin

Vid den här årstiden blir man alltid lite mer upprymd. Våren med ljuset och värmen väcker känslor. Och för mig som Socialdemokrat innebär de känslorna också en kämpaglöd. En vilja att få göra något viktigt, något för att vi skall få ett jämlikare samhälle och en bättre värld.

Vi har kunnat följa olika händelseförlopp och vi läser om nyheter som både förskräcker och förvånar. Krig, rasism, våld och hat fyller media.

Jag anser att vi kan göra något åt det. Både Du och jag kan reagera, protestera och påverka. Vi gör det genom vårt engagemang i debatten.

Tala om för din omgivning att Du inte accepterar dessa företeelser. Vägen mot ett tryggare samhälle går inte via mer hat och våld. Kriminalitet bekämpas med reformer för en bättre skola och och ett tryggare socialt skyddsnät. Rasism bekämpas med öppenhet, kunskap och nyfikenhet. Orättvisor bekämpas med solidaritet.

Tillsammans kan vi alltid göra något. Vi är tryggare tillsammmans. Om vi hjälps åt kan vi skapa ett samhälle där vi inte accepterar ojämlikhet, orättvisa, egoism, girighet eller förtryck.

Hjälp till att göra världen mer trygg och mer rättvis. Riv alla murar, både de fysiska och psykologiska. Säg ifrån om Du ser diskriminering, trakasserier eller våld. Särskilt viktigt är det att inte sprida lögner eller bidra till mobbing och förtryck i din vardag, alltså på din arbetsplats eller i skolan, på släktmiddagarna eller i omklädningsrummet efter matchen eller på sociala media. Vi människor är lika värda och skall så behandlas. Och det gäller ALLA!

Oavsett kön, hudfärg, religiös tro, sexuell läggning eller funktionsförmåga.

Så upp till kamp för vår gemensamma framtid är min uppmaning så här i samband med Första Maj.

facebook Twitter Email