Mölndals budget är nu antagen: här är Socialdemokraternas förslag

Vi socialdemokrater i Mölndal arbetar för minskade klyftor och ökade förutsättningar för att alla ska kunna ha möjligheter till ett meningsfullt och tryggt liv. Ett tryggt arbetsliv är också en av våra viktiga frågor. Trygga anställningar och erbjudande om heltidsanställningar ligger helt i linje med vårt tidigare vallöfte. Till detta finns det ekonomiska medel sedan tidigare. Med en stadig och rättvis politik och konsekvent budget har vi även i år satsat på särskilt stöd i skolan.

I förskolan vill vi ha färre barn i grupperna och likaså i skolklasserna. Detta ger ökad tydlighet och bättre studieresultat för eleverna. De elever som behöver extra stöd skall erhålla det. En tillgång i skolan är också lärarassistenter. Då näringsintaget är viktigt för att orka prestera i skolan vill vi satsa extra på måltidskvaliteten. Skolmåltiderna får en förstärkning på 2 miljoner i vår budget.  

Arbetsmiljön för skolans personal är givetvis mycket viktig. Dels för den enskilde men också för arbetsgrupperna. Om personalen har bra förhållanden blir dessutom kvaliteten på utfört arbete bättre. Därför ingår det i vår socialdemokratiska budget en satsning på bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Och vår ambition är att det alltid ska sättas in vikarie vid frånvaro.

Tillgängligheten till kulturkolan får inte handla om tjockleken på föräldrarnas plånbok. Därför höjer vi inte deltagaravgifterna lika mycket som majoriteten gör i sin budget.

Utbildningsnämnden har pga covid-19 ett behov av utökade utbildningsinsatser vid komvux. Denna verksamhet ser vi bl a som en viktig del i att klara vår framtida kompetensförsörjning. En etablering av en ny gymnasieskola kräver också en rejäl satsning.

Social och arbetsmarknadsnämnden har behov av ytterligare en tjänst inom fältarbetet. Detta för att man ska kunna arbeta i två grupper och i olika områden. När vi kommer till byggnadsnämnden ser vi att det finns behov av ytterligare en tillsynshandläggare. Här har vi en verksamhet där situationen blivit allt tuffare. Och det är inte alltid tillrådigt att arbeta ensam. Det är en trygghetsfråga att kunna arbeta i par. Därför tillsätter vi medel till en extra tillsynshandläggare.

I förra årets socialdemokratiska budget lade vi pengar på att staden skulle kunna göra ett övertagande av vägföreningar. Och så gör vi även detta år.

Seniorkorten ska absolut återinföras från 65 år. Dessa ska gälla i lågtrafik och i zon A. Det möjliggör ett aktivt liv och man kan lättare ta del av samhället på ett naturligt sätt direkt i början av sin pensionering. Med denna satsning på de äldre kan utanförskap och isolering förebyggas i tid. Fritidskort för de unga i årskurs 7 – 9 är en viktig del i att lära sig ett resa miljövänligt, hållbart och ger möjlighet att själv ta ansvar för sitt resande. Detta blir kvar i vår budget.

Ridsporten domineras fortfarande av flickor. Och vi lägger precis som förra året en generell summa till stadens ridsport.

En fin simhall är redan på väg att växa fram i Åby Arena stad. Nu tycker vi att det också är hög tid att den gamla bandybanan byggs om till ishall. Att ha en bandybana av den gamla sorten är inte längre ekonomisk försvarbart. Väderleken kräver något helt annat. Våra isklubbar behöver fler tider än vad som idag finns att tillgå. Bl a konståkning, hockey och bandy. Både flickor och pojkar finns i klubbarna. Det är ur jämställdhetsperspektivet viktigt att poängtera. Men här får vi absolut inte heller glömma allmänhetens möjlighet till att spontanidrotta. En ny ishall kan också användas till friluftsdagar och mycket annat. Stor är vinsten med att föräldrar och barn kan umgås på ett hälsosamt och roligt sätt. Denna hall bidrar stort till att stärka folkhälsan. Vi vill att ishallen börjar byggas 2021 och att Mölndalsborna kan börja använda den så snart som möjligt. Samordningsvinsterna med att bygga samtidigt med simhallsbygget är ekonomiskt bra för staden. Och med den motiveringen satsar vi sammanlagt 100 miljoner för en inbyggnad av bandybana till ishall. 

Vi är väl medvetna om att många investeringar står för dörren och att covid-19 fortfarande överskuggar hela vår tillvaro. Men som alla andra år är vår ambition att hantera våra gemensamma skattemedel på ett ansvarsfullt och varsamt sätt. Detta samtidigt som vi levererar god service till medborgarna.

Vi väljer att återställa skatten med 12 öre. Det ger staden 68,8 miljoner mer i skatteintäkter.

Och med detta har vi lagt 53 miljoner på 3 år (inklusive pris- och löneuppräkning) mer till stadens nämnder än majoriteten, Grön/Blå samverkan.

facebook Twitter Email