Mölndals Koldioxidbudget: BIFALL

Framför oss har vi en stor klimatutmaning som dagens generation måste hitta lösningen på. Allt för länge så har omställningen gått för långsamt och de åtgärder som krävs blir genomförda för sent. Det är dags att sätta igång med arbetet på riktigt för att kunna rädda vår planet. 

Under hösten 2015 skedde något historiskt. Nästa alla världens länder kom överens om ett avtal som skulle rädda den jord vi lever på. Parisavtalet är ett viktigt verktyg för att alla länder tillsammans ska kunna lösa de akuta problem som vi har. Varje land måste göra vad de själva kan för att nå de mål som vi tillsammans har satt upp. 

Dessa mål kommer vi att klara. I en starkt växande kommun så ökar engagemang och vilja. Vi har goda möjligheter att kunna förbättra vår kommun, till en kommun med låga utsläpp och som kan säga att vi uppfyller vår del av parisavtalet. För att göra detta arbete lättare så kan kommunen använda sig av en så kallad koldioxidbudget. Det är en metod som är utvecklad av bland annat forskare vid Uppsala universitet och är till för att just bryta ner parisavtalet till lokal nivå. Den visar hur mycket som får släppa ut för att hålla sig inom avtalet och 1,5 gradersmålet, vilka områden är det som faktiskt släpper ut mest och var vi gör mest klimatnytta. 

I fullmäktige den 25 mars 2020 bifölls min och Socialdemokraternas motion om just införandet av Mölndals koldioxidbudget. Det kommer att vara nyttigt och viktigt för att realisera och underlätta vårt klimatarbete, för ett bättre, mer hållbart och attraktivt Mölndal. 

Notering: de enda som röstade emot var SD som ansåg att “det är obefogat att minska på våra utsläpp”.

Jacob Wihlborg
Ledamot Mölndals kommunfullmäktige

facebook Twitter Email