Nu fortsätter kampen: internationella kvinnodagen

”Åh åh åh tjejer vi måste höja våra röster..” sjöng några feminister på 1970 talet. Jag undrar om de trodde att dagens unga tjejer fortfarande tyvärr måste sjunga samma rader. Det har inom socialdemokratin alltid funnits en tydlig feministisk kamp. Den har inte alltid varit självklar för alla men för oss i S kvinnor är den det och har också varit. S kvinnor står för fred, vi tog kampen mot kärnvapen på 1950 talet, frihet – vi drev på för maxtaxan i barnomsorgen på 1990 talet och vi tar kampen för feminism nu.

På vår hemsida står det bland annat att ett samhälle med stor orättvisa medför flera destruktiva effekter. I ojämlika samhällen brister tilliten mellan människor vilket begränsar friheten och tryggheten för alla. Därför lyfter vi i år (igen) kampen mot våldet i vårt samhälle. Våldet mot kvinnor och våldet mot barn. Du är välkommen att komma med oss. Ett annat område där kvinnokampen är stor är inom det fackliga arbetet. Vill du läsa mer läs en av våra medlemmars viktiga artikel om arbetarkvinnor i Sverige idag. Artikeln är skriven av Anneli Wiklund.

Tack för att du delar våra värderingar och vill delta i vår politik!

Lisa Andersson
Kvinnoklubben Mabel Mölndal

Artikel av Anneli Wiklund

facebook Twitter Email