Nu måste vi välja

Vi kan inte låta samhället abdikera. När man hör allt oftare att skolan anser att föräldrar skall läsa läxor i flera timmar med sina barn så att de inte ”kommer efter”,  eller att anhöriga skall ansvara för städ och inköp för sina gamla föräldrar även om de bor i Haparanda, så undrar man. Har vi helt tappat kursen?

Socialdemokraterna skapade ett fantastiskt samhälle som byggde på delat ansvar och rättvis fördelning av resurserna. Det svenska folkhemmet. De starka hjälper de svaga. Skolan skulle ha en kompenserande roll för att alla barn skulle få en chans oavsett familjebakgrund. Äldreomsorgen skulle tillhandahålla service som garanterade en skälig levnadsnivå. Tyvärr har privatiseringar och valfrihetsivrare lyckats rasera mycket av detta. Egoismen har fått breda ut sig. Så kan vi inte ha det!

Vi ser många försämringar där vinstdrivande företag har gynnats medan vi medborgare förlorat både rättigheter och trygghet. Posten, järnvägen, apoteken, skolorna, sjukvården och bilprovningen fungerade alla bättre förr.

EU är ett gigantiskt projekt som hitintills styrts av kapitalistiska och marknadsliberala krafter. Många beslut i EU parlamentet har ytterligare försvårat för samhället att skapa likvärdiga villkor för sina medborgare. LOU (lagen om offentlig upphandling) tex har kostat kommuner och landsting miljarder och snedvridit konkurrensen till storföretagens fördel.

Om vi vill att EU skall förändras till en organisation som vill skapa ett ”folkhem” för oss som lever i Europa måste vi rösta på  demokratiska socialister. Vi måste prioritera mänskliga rättigheter, reformer som skapar jämlikhet, jämställdhet och öppenhet.

Jag vill uppmana Dig som läser detta att rösta för en demokratisk framtid, rösta S den 26 maj.

Solveig Hallin

facebook Twitter Email