Tomas Angervik

P-bolag på solceller

Mölndals stads eget parkeringsbolag (Mpab) har valt att satsa på solcellsdrivna betalautomater på de ställen behovet finns av alternativa betalsätt.

Fördelen med solcellsdrivna automater är att de är lättplacerade och behövs inte dras fram någon ström till dem. De flesta bostadsbolag där vi är operatörer och sköter driften har valt uteslutande telefonparkering då nya parkeringsautomater är dyra. Anledningen till att nya automater installeras är för att det har kommit nya mynt som de gamla maskinerna inte kan hantera samt att det år 2018 kommer nya mer restriktiva regler gällande betalkort.

Vi har redan installerat laddplatser för elbilar i parkeringsgaraget på Tempelgatan. Hur framtidens försörjning av laddplatser ser ut är ett större jobb som kommunen, näringslivet, byggbolagen gemensamt bör sätta sig ner med oss som p-bolag och göra en analys av framtidens behov. Samt hur vi ska gå tillväga för att säkerställa framtidsbehoven.

– Självklart känns det roligt att vi kan vara med och dra vårt strå till stacken i miljöarbetet, säger Tomas Angervik, ordförande i Mpab. Parkeringsbolag är ju inget man brukar förknippa med miljöarbete, men tack vare att vi tar till oss ny teknik och innovationer så blir den kopllingen tydlig, avslutar Tomas.

facebook Twitter Email