(S): Snabbtester inom förskola och skola!

Under kommunstyrelses sammanträde den 27/1 2021, föreslog Socialdemokratiska gruppen genom ett initiativärende att införa snabbtester för personalen inom förskola och skola. Anledningen till vårt förslag är att snabbtester inom vård och omsorgsförvaltningen har visat positiva resultat där smittspridningen bland vårdtagare och personalen kunde minskas samt skapa tryggare arbetsmiljö.

Under pandemin har personalen inom förskola och skola uttryckt sin oro över smittspridningen och lyft pandemin som en arbetsmiljörisk. Vi vill skapa förutsättningar för personalen att testa sig före sitt arbetspass för att hindra smittspridningen och bidra till en tryggare och bättre arbetsmiljö.

Även om vaccinet är på plats, så måste vi fortsätta att hindra smittspridningen. Och vi måste agera för elevernas och personalens bästa. Alltid!

Förslaget fick gehör av enbart oppositionspartierna. Majoriteten, som består av (M), (C), (L), (KD), (MP), avslog tyvärr vårt förslag.

När vi befinner oss i en extraordinär situation med covid-19, så anser vi, att vi måste agera.

Stefan Gustafsson (S)
Pernilla Övermark (S)
Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)
Bernt Runberg (S)
Elpida Georgitsi (S)

facebook Twitter Email