SD-politiker borde ta avstånd från Mellbin

I fredags strejkade elever från ÅK 5 i Fässbergsskolan för klimatet. Att ungdomar tar ställning i samhällfrågor anser vi, är både viktigt och nödvändigt. I dagsläge finns inga forum i Mölndal där politiken och ungdomar kan mötas. Strejken som eleverna genomförde var ett sätt att säga ifrån, ett sätt att säga sitt.

Det är för oss, Socialdemokraterna, oacceptabelt att en folkvald politiker hånar eleverna för detta på sociala medier. Vi ställer oss mycket kritiska till detta.

I ett demokratiskt land, där yttrandefriheten är en grundlag, är det självklart att välkomna ungdomarnas åsikter. För det är precis detta det handlar om. Demokrati. Det är demokrati att unga ska kunna uttrycka sin åsikt utan att riskera bli hånad av en politiker som dessutom representerar Mölndals och Sveriges tredje största parti.

Vad ger detta för signaler till ungdomar? Vad finns det för intentioner egentligen? Och, hur ställer sig skolnämndens SD politiker till detta?

Det logiska vore att SDs politiker i skolnämnden tar avstånd från detta inlägg, men det återstår att se.

Socialdemokraterna vill uppmanna elever och ungdomar att uttrycka sina åsikter och ta ställning i samhällsfrågor. Det är demokrati och vi står upp för det.

Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen:
Stefan Gustafsson
Pernilla Övermark
Ove Dröscher
Gun Kristiansson
Bernt A Runberg
Elpida Georgitsi

facebook Twitter Email