Skydda våra skyddsombud: 23 oktober

Den 1 oktober inkom en motion till Sveriges riksdag från Sverigedemokraterna. Motionen fokuserade på arbetsmiljön och tar upp 6 punkter. Nummer 5 lyder:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla
fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud och tillkännager detta för regeringen


Sverigedemokraterna vill ta bort rätten för fackförbund att utse skyddsombud på våra arbetsplatser med motiveringen att de tycker att förbunden är för mycket kopplat till det Socialdemokratiska partiet.

Under 2018 dog 58 personer på sin arbetsplats. 58 personer som gick till sitt jobb på morgonen men som alltid kom hem igen på grund av för dåligt skydd. Skyddsombud är till för att förhindra dessa händelser. För att Sveriges anställda ska kunna känna sig trygga behöver de ha duktiga skyddsombud som de känner och litar på, personer som de kanske träffar varje dag. Fackförbundens rätt att utse dessa handlar inte om att det ska vara företrädare som ska prata politik på arbetstid, utan för att skydda
sina kollegor för att skada sig. Att Sverigedemokraterna ser detta som ett problem är absurt.

En motion som denna i Sveriges riksdag borde med all rätt uppmärksammas, och uppmärksammas att den aldrig ska få gå igenom. För att stå upp för rätten att välja egna skyddsombud så kommer vi att på Skyddsombudens dag den 23 oktober att informera och kampanja i Mölndal. Kl 7:00 kommer LO tillsammans med Socialdemokraterna att kampanja på Mölndals station. Vi möts på expeditionen i Folkets hus 6:30 för att samla ihop material. Kom du också, för allas rätt till en trygg arbetsplats.

Har du frågor kontakta gärna Johnny Blomgren: 070-584 73 02

facebook Twitter Email