Sommarlov för Utbildningsnämnden

Nu har terminen gått och vad det har hänt saker, inte minst med vårens oroligheter. För första gången slog Franklinsgymnasieum upp dörrarna, en allt mer attraktiv vuxenutbildning (Campus Mölndal) och mer verksamhet är påväg.

För ett antal år sedan står Utbildningsnämnden och Utbildningsförvaltningen för ett vägval. Ska vi skala upp vår verksamhet eller ska den skalas ner? Det är en fråga vi många gånger ställt oss och svaret har alltid blivit den samma. Vi ska skala upp! Tillsammans har vi skalat upp vår verksamhet där nya möjligheter och projekt blivit verklighet. Först och främst har vi Franklinsgymnasium. För något år sedan stod vi bara med ett koncept och nu några år senare har vi en ny attraktiv kommunal skola där både elever vill gå på och lärare jobba på. En bra start med många sökande och en expansion är inte långt bort.

Vidare har vi också en vuxenutbildning med klass. Vuxenutbildningen ses i många fall som ett väldigt bra sätt att komma in i arbete och på så sätt en väldigt bra integrationsåtgärd. Universitet- och högskolerådet (UHR) beviljar varje år ett antal utbildningar som skolor i Sverige kan ansöka om. Beviljandegraden i dessa fall är ofta inte hög och de kan vara svåra att bli tilldelade. Detta året fick Mölndal godkännt på 4 st. Fortsatt med IT och utveckling i fokus för att på bästa sätt kunna ordna bra möjligheter för våra studeter att vidare lyckas i livet.

Sist är det framtiden. Vad kommer nu att hända efter detta år? Framför allt så kommer vi att växa och bli starkare. Fransklins kommer öppna upp för fler klasser och elever och nya projekt börjar att planeras. Kanske en ny profilerad gymnasieskola är på gång likt Franklins med en special inriktning utvecklad för framtiden? Planerna med ett Campus är också fortsatt på bordet. Hur kan vi bäst samlokalisersa vår verksamhet så att det på bästa sätt blir bra för elever och personal är en fråga som diskuteras. 

Mycket händer inom vår utildningsverksamhet och ovanstående exempel är bara ett fåtal av de underbara delar som Utbildningsförvaltningen ansvarar och jobbar med. När coronautbrottet ökade fick våra verksamhetet snabbt skifta om riktningen och ändra till distansundervisning. Att på så kort tid ändra om visar ändå en god förmåga till digitalisering vilket all personal fixade på bästa sätt. Nu ser vi fram emot en ny termin efter sommaren med fler utmaningar och roliga projekt.

S-gruppen i Utbildningsnämnden
Therese Aronius
Jacob Wihlborg
Martina Enghardt

facebook Twitter Email