Svensk demokrati mitt i Almedalen

Sveriges demokrati fyller 100 år. Mellan 1918 och 1922 antogs ett flertal viktiga beslut och reformer, vilka bidrog till att vi i Sverige idag har en allmän och lika rösträtt. Det har varit en lång demokratisk process vilken drivits av flera starka människor, bland annat gotländskan Carolina Benedicks Bruce, som kämpade för den kvinnliga rösträtten, och Kerstin Hesselgren, som blev Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot. Denna demokratiska utveckling är ingenting som får tas för given och måste försvaras. I Sverige och Europa ser vi hur extremistiska grupper ökar allt mer och hur demokratin blir allt mer hotat. Varje ny generation som växer upp i vårt land måste påminnas om den kamp som långt innan deras tid vunnit den förmån vi idag tar för given: Att kunna påverka sitt land och att ha en egen röst.

Almedalsveckan i Visby har hållit på under vecka 27 och börjar nu gå mot sitt slut. Det är en demokrativeckan som ska vara till för diskussion, idéutbyte och ett stärkande av vårt samhälle. Under ett antal år har vi dock sett en oroande utveckling som utmanar denna vision. Veckan har bland annat blivit allt mer kostsam för både privatpersoner och företag, vilket skapar en segregering. Att ha råd att besöka veckan är för majoriteten alldeles för dyrt, men inte för de stora mediebolagen och samhällets rikare medborgare. Denna utveckling har vi i Socialdemokraterna tagit ställning emot, bland annat genom att vår statsminister Stefan Löfven under denna vecka gör en Sverigeturné för att lyssna till vanliga medborgare istället för att tala i Almedalen.

En annan oroande del av Almedalsveckans utveckling är den växande otryggheten. Även detta år är den högerextrema och nazistiska gruppen NMR på plats. En grupp som skapar otrygghet och rädsla samtidigt som de sprider odemokratisk propaganda. I år har en stor och viktig organisation, RFSL, valt att inte komma till veckan med rädsla för sin egna säkerhet. Att organisationer som arbetar för allas lika värde inte vågar komma på grund av hat och hot är oacceptabelt och får aldrig mer hända. Som Stefan Löfven så tydligt sa till NMR i sitt Almedalstal 2018: “Ni har ingenting här att göra, detta är ett demokratiforum”.

Trots dessa orosvindar är Almedalen en väldigt bra plats för kunskap och viktiga samtal. Båda viktiga för utvecklingen i ett samhälle och skapandet av en hållbarare värld. Varför inte fortbilda sig genom att gå på ett seminarium kring kommunernas roll för hållbar utveckling eller djupdyka i det väldigt sexiga ämnet offentlig upphandling i en föränderlig värld? Almedalsveckan är en stark tradition startad av Olof Palmes när han 1968 håll det första Almedalstalet. Almedalsveckan är den största av sitt slag i Norden och kanske också i världen. Sverige visar återigen framkant i nutidens och framtidens viktiga frågor.

Jacob Wihlborg

facebook Twitter Email