Tomas Angervik (S) försiktigt optimistisk!

Efter flertalet insändare i Mölndals-Posten så utvecklar nu ordföranden i Skolnämnden, Tomas Angervik (S) sin syn på hur man ska tampas med stora barngrupper inom förskolan.

Som Socialdemokrat är det självklart för mig att vi ska ha en förskola och skola av hög klass. Alla barn har rätt att få en bra start på sitt lärande. I Mölndal har vi otroligt duktig personal. Vi ligger högt inom Göteborgsregionen gällande antalet behörig personal.
Vi ligger även bra till gällande meritvärde i skolan. Men som många andra kommuner finns det utmaningar även i Mölndal. Vi har framförallt en ökad grupp som har riktigt svårt att klara godkända betyg. Något vi tar på stort allvar. Vi jobbar hårt med att få hemmasittande elever att återvända till skolan. Att skapa en likvärdig skola. Under våren kommer vi att se över den socioekonomiska viktningen vi har I Mölndal. För att hjälpa och stötta de barn/elever som är i störst behov.

För oss är det viktigt att sträva mot så bra och likvärdiga möjligheter inom förskolan. Särskilt viktig för barn som kommer från hem som saknar studievana. Det är en jämlikhetsfråga att alla barn får möjlighet till bra lärande.

Forskningen visar att barn som tidigt får vistas I stimulerande lärmiljöer får bättre utvecklingsmöjligheter. Nu I höst blir dessutom det obligatoriskt med förskoleklass för alla sexåringar.

Tack vare statsbidrag har vi kunnat få ner gruppstorlekarna under några års tid.
Vi har även antagit en plan i Skolnämnden hur vi vill minska barngrupperna. Ett mål som fortfarande gäller. Lönerna inom skola och förskola har ökat rejält de senaste åren. Vilket gjort att budgeten blivit ansträngd.

Med fortsatt majoritet av Socialdemokraterna kommer det att tillkomma nya välfärdsmiljarder i regeringens kommande budgetproposition som ger möjlighet till förbättringar på området. Något som inte blir av vid ett regeringsskifte. För här går oppositionen med Moderaterna som ledande oppositionsparti åt andra håller och aviserar ytterligare skattesänkningar.

För att vi ska kunna minska barngrupperna till de av Skolverket rekommenderad storlek krävs även stora och långsiktiga investeringar på i och renoverande av skolor och förskolor. Då vill det till att vi har en regering som tillför fler välfärdsmiljoner till kommunerna.

Skolförvaltningen har arbetat fram en lokalresursförsörjningsplan som visar på behovet. Som vi i Skolnämnden ställt oss bakom. En ny förskola tar mellan 3-5 år att färdigställa. Vilket gör att effekterna tar ett tag innan du ser någon större effekt.

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta bygga och stärka förskolor/skolor I Mölndal. Genom att vi gör det kommer vi att kunna fortsätta vårt arbete för att nå skolverket rekommenderade gruppstorlekar.

Tomas Angervik (S)
ordförande Skolnämnden

facebook Twitter Email