Utdelning av Elandermedaljen

Idag har två av våra trogna kamrater förärats med Tage Erlanders hedersmedalj, Bengt Odlöw och Ralf Lorentzon. Medaljen delas ut till nominerade som verkat för partiet i minst 30 år,vilket de båda kamraterna har gjort med råge. Många är de roller och uppdrag som dessa två kamrater axlat. Med stolthet fick vi äran att dela ut medaljerna till dem idag. På grund av covid-19 fick detta göras på ett annorlunda vis. Endast medaljörerna och arrangörenarna var på plats. 

Pernilla Övermark, (Arbetarekommunens ordförande), hälsade medaljörerna välkomna och pratade lite utifrån sin relation med de båda. Hur kamratskap skrider över generationer och hur kunskaper förs över mellan oss. Och att alla är med i mån av hur man orkar och kan. Att arbetarekommunens styrka är kamratskapen.

Bernt A Runberg, (Arbetarekommunens vice ordförande), höll tal. Talet innehöll mycket av bakgrundshistoria, lite allvarligheter och inte minst lite roliga episoder.

Aylin Fazelian, (ordförande i partidistriktet, riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet och i partistyrelsen), var den som delade ut själva medaljen. Hon talade om hur ärofyllt det var att få dela ut dessa medaljer. Aylin räknade upp uppdrag som Ralf och Bengt haft under åren. Och det var verkligen en hel del. Vi fick också lite bakgrundsfakta kring själva medaljen. Elpida Georgitsi, (Fässbersföreningens ordförande), tackade för deras insatser och lämnade över buketter av röda rosor.

Bengt Odlöw fick Tage Erlanders hedersmedalj nummer 1733 och Ralf Lorentzon fick Tage Erlanders hedersmedalj nummer 1734. Vi är alla hedrade av att ha kvar dessa två fina kamrater i aktiva uppdrag. Ralf och Bengt fick med sig var sin drottningtårta och kunde fortsatta firandet hemma med sina livskamrater. 

Jacob Wihlborg har varit med och fotograferat.

facebook Twitter Email