Vår politik

Här kan du läsa Majoritet Mölndals programförklaring. Den har jobbats fram av de fyra partier som bildar majoritet i Mölndals kommunfullmäktige. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Programförklaringen är avsedd att antas i fullmäktige och gälla som inriktnings- och styrdokument för stadens verksamheter. I programförklaringen framgår det att Mölndal ska styras med tydliga mål.

Majoritet Mölndals programförklaring

facebook Twitter Email