Fässbergs Socialdemokratiska Förening

Föreningens upptagningsområde består förutom av Mölndals Centrum av stadsdelarna Krokslätt, Bifrost, Åby, Eklanda, Balltorp, Rävekärr och Stensjön.
Föreningen brukar oftast genomföra sina medlemsmöten i Folkets Hus.

Elpida GeorgitsiVill du kontakta föreningen är du välkommen att ringa föreningens ordförande Elpida Georgitsi på
mobilnummer: 070-326 09 09

 

 

 

Styrelsens ordinarie ledamöter:
Elpida Georgitsi 2017-2019, Ordförande
Jan-Erik Lindström 2018-2020, Kassör
Harri Ikonen 2018-2020, Vice ordförande
Jonny Blomgren 2016-2018, Ansv. utåtriktade aktiviteter, facklig/politisk
Samira Zair 2018 – 2020, Studieorganisatör

Ersättare:
Solveig Hallin 2018-2019, Sekreterare
Hasse Nygren 2018-2019, Medlemsansvarig/Fanbärare
Georges Absim 2018-2019
Vakant plats 2018 – 2020

Revisorer
Bengt Odlöw 2018-2019
Hans Petterson 2018-2019

Revisorsersättare:
Jan Herbertsson 2018-2019
Gun Kristiansson 2018-2019

Valberedning:
Ralf Lorentzon, sammankallande
Aylin Fazelian
Sarah Hallin Rose

facebook Twitter Email