Fässbergs Socialdemokratiska Förening

Föreningens upptagningsområde består förutom av Mölndals Centrum av stadsdelarna Krokslätt, Bifrost, Åby, Eklanda, Balltorp, Rävekärr och Stensjön.
Föreningen brukar oftast genomföra sina medlemsmöten i Folkets Hus.

Elpida GeorgitsiVill du kontakta föreningen är du välkommen att ringa föreningens ordförande Elpida Georgitsi på
mobilnummer: 070-326 09 09

 

 

 

Styrelsens ordinarie ledamöter:
Ordförande Elpida Georgitsi 2017-2019
Kassör Jan-Erik Lindström 2016-2018
Vice Ordförande Harri Ikonen 2016-2018
Medlemsansvarig Hasse Nygren 2016-2018
Ansvarig för utåtriktade aktiviteter Jonny Blomgren 2016-2018

Ersättare:
Sekreterare Solveig Hallin 2017-2018
Georges Absim
Marie-Louise Lindholm
Samira Zair

Revisorer
Bengt Odlöw 2017-2018
Hans Petterson 2017-2018

Revisorsersättare:
Jan Herbertsson 2017-2018
Emil Forsberg 2017-2018

Valberedning:
Leo Steffensen, sammankallande
Patrik Karlsson
Sarah Hallin Rose

facebook Twitter Email