Lindome Socialdemokratiska Förening

Föreningens upptagningsområde består utav Lindome och Hällesåker. Vi diskuterar och tar upp både lokala frågor som rör Lindome och Hällesåker samt övriga politiska frågor som rör vår vardag.

Tomas AngervikVill du kontakta föreningen är du välkommen att ringa föreningens ordförande, Tomas Angervik
Mobilnummer: 0730-78 51 59                                            Mailadress: tomas.angervik@molndal.se

Föreningen har sina möten på Dotegården 41 i Lindome.
Årsmötet 2017 beslutade om att utse följande styrelse


Ordinarie ledamöter
Ordförande  Tomas Angervik
Kassör           Bernt Runberg
Sekreterare  Marita Gustafsson
Ledamot       Magnus Ahlberg (vice ordförande)
Ledamot       Lars Möglebust (studieansvarig)
Ledamot       Malin Reinholdsson
Ledamot       Ulla-Britt Thor (studieansvarig)

Ersättare
Stefan Gustafsson
Kent Bodin  (facklig/politisk ansvarig)
Katrin Hakopian
Bertil Olofsson

Revisorer
Maj Keidser
Jan-Åke Johansson

Revisorsersättare
Rolf Roos
Thomas Svensson

facebook Twitter Email