Vi är socialdemokrater i opposition

Vi har även i årets budget haft en stor satsning på skola, förskola och personal. Det råder inget tvivel om att det är en stark budget. Det är därför ytterst märkligt att höra att ”oppositionen är tyst”. Vår budget är offentlig och vår budgetskrivelse likaså. Den ligger på socialdemokraternas hemsida och facebook. Delad flera gånger. Dessutom skrevs en artikel av Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens vice ordförande och Elpida Georgitsi, skolnämndens vice ordförande. Den skickades in till Mölndals-Posten, men blev tyvärr inte publicerad. Vare sig på webb eller tidningsupplagor. Eftersom den inte kom in i tidningen publicerar vi den på vår hemsida och facebook. Här kan man läsa tydligt var vi i den socialdemokratiska oppositionen står. Både angående skola och andra frågor, såsom busskort till pensionärer mm.

Socialdemokraterna Mölndal

VI SOCIALDEMOKRATER SATSAR PÅ SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Det är inte smickrande att komma så lågt i lärareförbundets mätning. Vi kan bättre och vår budget hade visat ett bättre resultat!

Socialdemokraterna har redan 2018 när vi var i majoritet lagt ett historiskt stort tillskott till skolan och förskolan som låg till grund för att justera upp lönerna. Tyvärr var behovet så stort att det inte räckte hela vägen utan mer förstärkningar behövdes följa upp med 2019. Inför 2019 års budget såg resultatet svagt ut och den nya majoriteten gjorde besparingar på skolan och förskolan som vi inte stöttade utan la ett tillskott motsvarande 25 lärartjänster utöver vad majoriteten la in i sin budget. Vi har kontinuerligt efter det lagt större anslag på skolans område än vad majoriteten gjort. I vår budget finns medel för att öka personaltätheten och minska barngrupper och elevklasser. Det finns medel för att förstärka arbetsmiljön och särskilt stöd.

Vår budget ger en bättre möjlighet att nå bättre resultat och få en bättre arbetsmiljö. Det här är finansierat med en skattehöjning på 12 öre.

Elpida Georgitsi (s)
Vice ordf. skolnämnden

Stefan Gustafson (s)
Vice ordf. kommunstyrelsen

 

 

 

 

facebook Twitter Email