Vi måste bevara Valåsskolan!

Bevara Valåsskolan!

Det ska alltså byggas i Lindome. När det byggs blir det givetvis också fler invånare. Fler invånare genererar ju fler barn. Kanske är inte Valåsskolan helt ”lönsam” idag. Men självfallet är alternativet att mindre barn ska flyttas och inhysas i Almåsskolan (och eventuellt andra skolor) en riktigt dålig lösning. Barn har många gånger en otrygg tillvaro ändå. Och det utan att behöva gå i en såpass stor skola, tillsammans med stora elever. Det är direkt olämpligt.

Vi socialdemokrater anser att Valåsskolan ska vara kvar! Oavsett om det är helt lönsamt eller ej. Fler barn kommer att behöva skola framöver. Då är det bra att ha en skola på denna plats. Det är en perfekt lokalisering för en skola.

Socialdemokraterna Mölndal

facebook Twitter Email