Vi måste satsa på barnen som är vår framtid

Det går att läsa i senaste fackliga skolrankningen att Mölndal faller från plats 115 till 179. Än så länge ligger Mölndals elevers skolresultat relativt högt men det är bara en tidsfråga innan försämringen med låg lärartäthet kommer drabba lärare hårdare men även i slutändan våra barn och deras resultat och dem tillhör den framtid vi vill bygga på. Mölndal måste våga satsa på högre lärartäthet för att ha en bättre arbetsmiljö för lärarna som även kommer smitta av sig på elevernas resultat och välmående. Vi som medborgare och politiker borde kunna känna oss stolta över vår skolverksamhet och att kunna skylta med den men med den låga lärartäthet som belastar lärarna och även i slutändan eleverna är det ingen självklarhet. En början kan vara att börja med lärarassistenter som kan avlasta lärare med uppgifter som inte tillhör deras pedagogiska uppdrag men även knyta tätare kontakt med barnen. Detta skulle kunna vara en början men sedan måste vi fortsätta se över lärartätheten för att kunna säkra att våra barn som faktiskt är vår framtid får en bra skolgång och kunna fortsätta bygga vårt samhälle starkt.

Vi i socialdemokratiska gruppen i skolnämnden är glada över de satsningar som kom i förra mandatperioden. Specialpedagogisksatsning, lågstadiesatsning, fritidshemssatsningen m fl. Vi hade också socialdemokratiskt ledd majoritet i kommunen och kunde se att barngruppernas storlekar började vända i rätt riktning och med det resultaten.

Tycker du som vi att barnen är viktigast. Hör gärna av dig till oss för bra diskussioner!

Socialdemokratiska gruppen i Skolnämnden

facebook Twitter Email