Helen Eliasson

Viktiga beslut för framtidens vård

”Tänderna hör till kroppen och ska därför införlivas i sjukförsäkringen” – det uttrycktes i ett flertal motioner till den nyligen avslutade 39:e socialdemokratiska partikongressen, som hölls i Göteborg.

Inte minst fördes detta krav fram från västsvenska delegater, som genomgående gjorde mycket väl ifrån sig i talarstolen. Nu nådde vi inte ända fram denna gång. Kongressen beslutade att ”Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsa inte är en klassfråga.”. Vi accepterar självklart kongressens beslut, men vi slutar inte att driva på för en nationell tandvårdsreform, som mynnar ut i ett system som liknar det vi har i sjukvården i dag.

Kongress med sordin
Rent allmän la attentatet i Stockholm fredagen den 7 april sordin på kongressen. Mot bakgrund av den kändes det säkert lite ”futtigt” att bråka om småsaker.
Icke desto mindre fattades många viktiga – och riktiga – beslut till exempel: stopp för vinstjakt i vård, skola och omsorg, satsning på en bred tillgänglighetsreform i vården, med patientkontrakt som innebär att patienter får en tidplan för remisser, återbesök och eventuella behandlingar direkt, stopp för gräddfiler i till den offentliga vården i form av privata sjukförsäkringar, satsningar på elevhälsa och på cancervården, fortsatta satsningar för byggande av bostäder, på utbildning och jobb och på bättre järnvägar, vägnät, flyg och sjöfart.
Det övergripande beskedet kvarstår: Den svenska modellen ska utvecklas så att Sverige håller ihop!

En välkommen propp
Denna linje följer också regeringens ”vårpropp” och tilläggsbudget, som kom nyligen. Inte minst kan vi i Västra Götalandsregionen glädjas åt ytterligare många statliga miljoner, för att bland annat stärka förlossningsvården. Det finns en oro kring förlossningsvården i dag. Därför måste vi förbättra för dem som ska ha vård. Arbetsvillkoren behöver bli bättre för att klara av att rekrytera och behålla personal. Pengarna från regeringen blir ett komplement till de satsningar som regionen behöver göra själv. Och pengarna måste u i verksamheterna, inte samlas centralt. Vi socialdemokrater i opposition i regionen kommer att i alla styrelser och nämnder där vi finns kräva att pengarna verkligen används till det som de är tänkta.
Glädjande är också beskedet om en ny polishögskola i Västsverige. Det ger en viktig signal, inte minst till boende i utsatta bostadsområden i vårt område, att regeringen vill och ska öka tryggheten.

På marsch för den svenska modellen
Om en vecka är det vår egen högtidsdag, 1 maj. Jag hoppas att vi blir många sluter upp och visar att vi vill ta strid för den svenska modellen.
Själv ska jag tala i Vårgårda. Välkomna dit och lyssna!

Helén Eliasson (S)
Regionstyrelsens vice ordförande i Västra Götaland

facebook Twitter Email