Ytterligare en budget debatt är avklarat i Kommunfullmäktige

Förskola och skola är oerhört viktiga verksamheter Mölndal. Under året har dessa verksamheter haft ett mycket ansträngande läge. Det har de fortfarande.

I Socialdemokraternas förslag till budget avsatt vi i skolnämnden, till år 2020, 11,6 miljoner kronor mer än majoriteten. Det tillskottet är till för att ge förvaltningen bättre förutsättningar för mindre klasser och ökad studiero i grundskolan och mindre barngrupper i förskolan.

Det är också till för att vi vill satsa på att minska sjukfrånvaron och för att förbättra arbetsmiljön.

Vi avsätter mer resurser, som är till särskild stöd, inom förskola och skola. Vi föreslår också en mycket mindre höjning på deltagaravgifter i kulturskolan.

Socialdemokraternas förslag är ett steg i rätt riktigt för förskolan och skola. För våra barn, våra elever och vår personal.

Jag är medveten om den problematiken och de utmaningar som finns i verksamheterna. Vårdnadshavarna är tydliga, personalen likaså. Och vi måste börja med något. Detta är vår början.

Jag tänker inte lägga tid med att skriva och kommentera om majoritetens budget och dess politik. Jag lägger min tid och energi att belysa Socialdemokraternas politik och varför det är en politik som gynnar alla i Mölndal.

Elpida Georgitsi (S)
Vice Ordförande i Skolnämnden

facebook Twitter Email