Kommunfullmäktige

I en kommun är kommunfullmäktige det högst beslutande organet. För att bli vald till denna församling väljs man vid de allmänna valen som sker vart fjärde år. Detta innebär också att det är den enda instans i kommunen som består av folkvalda politiker (till skillnad från förtroendevalda). Hur många ledamöter och ersättare som sitter i ett fullmäktige kan variera beroende på kommunen och vad de beslutar. I Mölndals kommun har vi totalt 61 ordinarie ledamöter och 33 ersättare.

Arbetet som en kommunfullmäktige håller sig till handlar mycket om det övergripande. Det kan vara mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, antagande av detaljplaner och skatter. En annan stor uppgift är att anta en budget varje år, vilken läggs fram av partierna i majoritet (oftast läggs också ytterligare budget från övriga partiet i fullmäktige). Budgeten antas och blir styrande för året som kommer.

En annan del av arbete för ledamöterna i fullmäktige är att skriva och skicka in motioner. Vill en person försöka ända på saker i en kommun är motioner i fullmäktige ett bra verktyg. Det kan handla om allt från att införa ekologisk mat på alla förskolor, införa bättre klimatberäkningar eller att införa arbetskläder till kommunens anställda inom omsorgen. Motionerna kan handla om en rad olika saker som på något sätt kan förändra kommunen och dess verksamheter.

Fullmäktige leds av en ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande. I Mölndal är detta:

  • Ordförande: Per Malm (M)
  • 1:e vice ordf.: Sven-Ove Johansson (S)
  • 2:e vice ordf.: Fredrik Lesell (L)


Under fliken företrädare kan du se vilka som företräder Socialdemokraterna i kommunfullmäktige 2018-2022, eller tryck här.

  

                                                 
 

facebook Twitter Email