Kommunstyrelsen

I kommunen leder kommunstyrelsen det övergripande arbetet som främst handlar om ekonomi och utveckling av staden. Kommunstyrelsen är organisatoriskt sätt en nämnd vilket betyder att det sitter förtroendevalda politiker, från alla partier representerade i fullmäktige, på dessa platser. Inom nämnden finns det utskott som har olika specialområden. Vi har:

 • Sociala hållbarhetsutskottet som hanterar frågor kring mångfald, integration, jämställdhet, demokrati och mycket annat.
 • Plan- och exploateringsutskottet där frågor om översikts- och detaljplaner, försäljning av fastigheter samt miljöfrågor tas upp.
 • Arbetsgivar- och organisationsutskottet har hand om personalfrågor.
 • Lokalstrategiska utskottet diskuterar lokaler och investeringar.
 • Arbetsutskottet där bland annat Mölndals 5 kommunalråd sitter. Här sitter även budgetberedningen vilka planerar och lägger fram budgeten.

 

Våra företrädare som sitter med i kommunstyrelsen är:

 • Stefan Gustafsson, kommunalråd, vice ordf i kommunstyrelsen samt budgetberedningen

 • Pernilla Övermark, kommunalråd, vice ordf. plan- och exploateringsutskottet samt budgetberedningen

 • Ove Dröscher, vice ordf. arbetsgivar- och organisationsutskottet 

 • Gun Kristiansson, ledamot plan och exploateringsutskottet samt lokalstrategiska utskottet

 • Bernt A Runberg, vice ordf. lokalstrategiska utskottet

 • Elpida Georgitsi, ledamot sociala hållbarhetsutskottet
facebook Twitter Email