Socialdemokraterna och Moderaterna ingår samarbete: leder Mölndals stad under kommande mandatperiod

Socialdemokraterna och Moderaterna har beslutat att ingå ett majoritetssamarbete,

Samverkan för Mölndal, för att tillsammans leda kommunen under mandatperioden 2022–
2026. Samarbetet bygger på samsyn om tydligare prioriteringar och att ett samlat fokus på beslutfattandet krävs, för att tillvarata den unika utvecklingspotential som finns i kommunen. Samarbetet har föregåtts av förhandlingar som har präglats av en gemensam strävan efter att hitta tydliga och enkla vägar att styra Mölndal.

Mölndal är en av de mest attraktiva kommunerna att bo och verka i. Stabila politiska majoriteter har varit en viktig bidragande faktor till den starka tillväxt och position som vår kommun åtnjuter idag
– säger Stefan Gustafsson, Socialdemokraterna.

Samhällsutvecklingen pekar tydligt mot flera omfattande utmaningar såsom; ett ansträngt ekonomiskt läge, klimatkrisen, ökad otrygghet och stora utmaningar inom välfärden. Det kommer krävas en politik med prioriteringar som håller över tid.

Ett fortsatt långsiktigt och hållbart beslutsfattande har stor betydelse för Mölndals framtida utveckling. Samverkan för Mölndal, utgör möjlighet för det starka ledarskap som krävs med de prövningar nuvarande samhällsutveckling ställer oss inför.
– säger Merjem Maslo, Moderaterna.

Stefan Gustafsson, Socialdemokraterna

Merjam Maslo, Moderaterna

 

facebook Twitter Email