Visar alla poster med taggen:Mölndal Energi AB

Marie Östh Karlsson

Mölndal Energis nya anläggning med fjärrkyla invigd!

Under onsdagen så invigdes Mölndals Energi AB:s nya fjärrkylecentral. Centralen ligger i det som vi mölndalsbor känner som värmecentralen under Åbykullen.

Fjärrkyleanläggningen ska framför allt mata kyla till Mölndals nya centrumanläggning, men även till SCA huset och de fastigheter som väljer att koppla på sig. Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme. Man matar ut kyla i ledningen, 6 gradigt vatten, och använder den till att kyla anläggningarna, butiker och kontor, genom att låta den passera…

Läs mer
Bernt A Runberg

Mölndal Energi AB minskade CO2 utsläpp med 125 000 ton!! 

Mölndal Energi AB är snart helt fossiloberoende, vilket innebär att stort steg mot för bättre klimat. 

Bolaget har allt sedan kraftvärmeverket blev klart haft inriktningen att endast använda biobränsle vid framställning av fjärrvärme och el. Den el som bolaget säljer till alla kunder och som vi själva använder är sedan 2015 100% förnybar. Styrelsen tog beslut i november 2015 om att också konvertera den gamla fastbränslepannan från TORV till biobränsle. Bolaget…

Läs mer
facebook Twitter Email